Tillsammans mot ett robustare, säkrare och tryggare samhälle.

Vi stärker länkarna för ett tryggt och fritt Sverige 

Logsec är en samhällsaktör med bred specialistkompetens inom försvar, beredskap, logistik och säkerhet. Vi stärker och säkerställer samarbetet mellan försvar, myndigheter, regioner, län, kommuner och andra aktörer med ansvar för beredskapen och civila aktörer med nyckelroller för ett fungerande samhälle i kris och konflikt.

Kontakt

Våra tjänster

I partnerskap med våra uppdragsgivare och partners säkrar vi robusta system, ger strategisk överblick och gör det möjligt att använda befintliga resurser optimalt. Som experter på samordning i gränslandet mellan Försvarsmakten och viktiga privata samhällsaktörer bidrar vi med nytänkande, kompetens och expertkunskap för en resurseffektiv och uthållig beredskap.

Våra uppdragsgivare är Försvarsmakten, myndigheter, län, regioner och kommuner. Våra samarbetspartners är svenska industriföretag, försvarsindustri, logistikaktörer fastighetsbolag, retail och alla andra som har viktiga roller som kritiska samhällsaktörer. Våra samarbetspartners kan erbjuda beredskap inom:

Värde vi skapar för våra uppdragsgivare

Bred specialistkompetens inom försvar, beredskap, logistik och säkerhet.
Som experter på samordning i gränslandet mellan Försvarsmakten och viktiga privata samhällsaktörer bidrar vi med snabbhet, nytänkande, kompetens och expertkunskap.
Tillsammans med uppdragsgivare och partners säkrar vi robusta system, ger strategisk överblick och gör det möjligt att använda befintliga resurser optimalt i fred, kris samt krig.

Ökat värde genom partnerskap

Våra samarbetspartners är svenska industriföretag, försvarsindustri, logistikaktörer, fastighetsbolag, retail och alla andra som har viktiga roller som kritiska samhällsaktörer.

Vi erbjuder våra partners möjlighet att bidra med kritiska resurser som gör Sverige starkare och tryggare.

Genom våra beredskapsavtal erbjuder vi möjlighet för samhällskritiska verksamheter att stärka sin affär i fred och att få ersättning i ett läge med kris eller konflikt och samtidigt bidra till Totalsförsvaret.

Logsec bistår med allt nödvändigt stöd i form av avtal, system och processer och gör det enkelt att vara med och bidra till ett robustare och säkrare Sverige.

Kontakta oss om ditt företag vill bidra till den nationella beredskapen.

Bli partner

Om oss

Bakom Logsec står företag med lång erfarenhet av samarbete med det svenska totalförsvaret med hög teknisk kompetens inom både fysisk och cybersäkerhet och kritisk logistik och infrastruktur.

Bland våra experter återfinns personer med erfarenhet och kompetens från höga poster svenska och andra västliga försvarsmakter och försvarindustriföretag liksom näringsliv samt forskning och innovation.