Konsulter

Kris & beredskapsplaner

Michael Nilsson

Brigadgeneral Michael Nilsson har arbetat som Försvarsmaktens Logistikchef de fem senaste åren. Han har hanterat FM Logistikkoncept med försörjning till och inom försvarsmakten inom funktionerna förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporter och sjukvård.

Före det har han haft befattningar som Chef Markstridsskolan, Regementschef P7, Chef Militärregion Syd och Chef SWECON/FS20 (insatsen i Afghanistan).

Numera pensionerad och verkar som reservofficer och konsult/rådgivare för utveckling av totalförsvarsförmåga och företagsutveckling.

Kenneth Mattsson

Kenneth Mattsson har de senaste åren arbetat som planeringschef logistik för de senaste försvarsmaktsövningarna, Aurora 17,20 (inställd) samt 23.

Tidigare innehaft befattningar som Chef Försvarsmaktens Logistikskola, STF C Trängregementet i Skövde samt andra befattningar inom främst logistikområdet.

Numera pensionerad officer och arbetar som konsult inom främst totalförsvarsområdet.

Strategisk risk- och omvärldsanalys

Gunnar Karlson

Gunnar Karlson avslutade sin karriär i Försvarsmakten som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must under drygt sex år. Dessförinnan var han bland annat förbandsproduktionschef, militär rådgivare på Utrikesdepartementet och chef för Gotlands regemente, P 18.

Han har tjänstgjort i Bryssel, Tjetjenien och Bosnien. Idag är han pensionär och reservofficer. Han arbetar som konsult med underrättelse- och säkerhetsfrågor och sitter i några styrelser.