Konsulter

Kris & beredskapsplaner

Kenneth Mattsson

Kenneth Mattsson har de senaste åren arbetat som planeringschef logistik för de senaste försvarsmaktsövningarna, Aurora 17,20 (inställd) samt 23.

Tidigare innehaft befattningar som Chef Försvarsmaktens Logistikskola, STF C Trängregementet i Skövde samt andra befattningar inom främst logistikområdet.

Numera pensionerad officer och arbetar som konsult inom främst totalförsvarsområdet.

Strategisk risk- och omvärldsanalys

Gunnar Karlson

Gunnar Karlson avslutade sin karriär i Försvarsmakten som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must under drygt sex år. Dessförinnan var han bland annat förbandsproduktionschef, militär rådgivare på Utrikesdepartementet och chef för Gotlands regemente, P 18.

Han har tjänstgjort i Bryssel, Tjetjenien och Bosnien. Idag är han pensionär och reservofficer. Han arbetar som konsult med underrättelse- och säkerhetsfrågor och sitter i några styrelser.