Analys & Ledning

LogSec är en samhällsaktör med bred specialistkompetens inom försvar, beredskap, logistik och säkerhet. Vi stärker och säkerställer samarbetet mellan försvar, myndigheter, regioner, län, kommuner och andra aktörer med ansvar för beredskapen och civila aktörer med nyckelroller för ett fungerande samhälle i kris och konflikt.

Förutom olika beredskapstjänster erbjuder vi även konsulter med specialistkompetens inom områden som totalförsvar, beredskap, logistik och säkerhet.

Vi erbjuder nu olika konsulttjänster inom nedanstående områden: