Emergency Logistics

Vi erbjuder speciallösningar som beredskapstjänst vid kris och i värsta fall krig, där tiden och brådskan är central och där varan eller produkten är unik eller känslig och där distributionen är omfattande och känslig.

Exempel på vara eller produkt för denna tjänst

  • Servrar, datorer eller andra komponenter mm
  • Produkter & utrustning för att upprätthålla tele- och datakommunikation mm
  • Mediciner, vacciner, blodplasma, sjukvårdsmaterial mm
  • Mobila kraftverk eller andra komponenter för energiförsörjning mm
  • Produktionskritiska reservdelar eller dyligt

Abonnemang

När abonnemanget startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera Emergency Logistics. I denna Operation Manual fastställs även vilka kritiska varor eller produkter som specifikt ingår i tjänsten.

Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år i skarpt läge för att säkerställa robusthet i hela tjänsten. Separat debitering sker vid dessa tillfällen beroende på insats.

Vi fastställer även hur vi upprätthåller kommunikation i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna tjänst

Ni kommer att veta vem ni skall kontakta och hur, samt alltid ges högsta prioritet, att lösa er akuta logistikutmaning.

Vi ger er en trygg och prioriterad tjänst som ni snabbt och enkelt aktiverar när ni själva behöver fokusera på att lösa andra grundproblem och hantera konsekvenserna av det oförutsedda händelsförloppet.

Civil Preparedness

Resilient civil transportation systems
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.