Fältarbeten

Tillfälliga broar i trä

Vi har möjlighet att leverera tillfälliga broar som monteras i färdiga moduler/block. Blocken är i storlek 4×8 meter och kan monteras på både längden och bredden. Beroende på bredd och mark- eller vattenförhållanden finns det olika lösningar för den konstruktion som blocken skall vila på.
Totalt har vi möjlighet att leverera och montera ca 50-100 farbara broar inom kort tidsperiod i hela Sverige. Broarna kan exempelvis användas för passage över vattendrag, stora diken, asfalt- eller järnväg mm.

Grävmaskiner, hjullastare och lastbilar

Vi har tillgång till ca 200 grävmaskiner, ca 75 hjullastare i de flesta storlekar, samt ca 150 lastbilar inkl chaufförer.

Kranbilar med släp

Vi har tillgång till ca 60 stora kranbilar med släp, inkl chaufförer.

Abonnemang

När abonnemanget startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera denna förmåga i sin helhet eller delar utav. Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år i skarpt läge för att säkerställa robusthet i hela tjänsten.

Vi fastställer även hur vi upprätthåller kommunikation i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna tjänst

Ni kommer ha säkerställt tillgång till dessa förmågor i hela Sverige inom fältarbeten för era framtida akuta behov vid kris och o värsta fall krig. Vi ger er en trygg och prioriterad tjänst som ni snabbt och enkelt aktiverar när ni själva behöver fokusera på att lösa andra grundproblem och hantera konsekvenserna av det oförutsedda händelseförloppet


Civil Preparedness

Assured continuity of government and critical government services.
Ability to deal with mass casualties
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.