Kris & beredskapsplan

Vi arbetar fram en färdig Kris & beredskapsplan, som inkluderar en RSA (Risk & sårbarhetsanalys),
som ni själva sedan förvaltar och vidareutvecklar utifrån era framtida förutsättningar.
Den omfattar områden såsom:

 • Livsmedel och vatten
 • Medicin och sjukvårdsmaterial
 • Energi
 • Bostäder
 • Tele- och datakommunikation

Innehåll

 • Förstudie & analys av ert aktuella nuläge
 • Upprätta struktur & organisation
 • Upprätta Kris & beredskapsplan 1.0
 • Rapport inkl rekommendation för kontinuerlig utveckling och förbättring inkl övning / träning

Tilläggs tjänst

 • Revison 1-2 gånger per år med förslag på förändring och förbättring.
 • Övning & träning mot ”okänd” händelseutveckling vid kris och i värsta fall krig.

Fördel med denna tjänst

Våra konsulter är seniora högre fd befäl från Försvarsmakten som ger er en färdig Kris & beredskapsplan för att ni skall kunna aktivera den och därefter kunna agera vid kris och i värsta fall krig.
Vi återanvänder erfarenhet och kunskap från Försvarsmakten för att ni snabbt och enkelt skall få egen rådighet lokalt, regionalt eller nationellt för vad ni själva skall och kan göra, vid kris och i värsta fall krig.

Kenneth Mattsson

Kenneth Mattsson har de senaste åren arbetat som planeringschef logistik för de senaste
försvarsmaktsövningarna, Aurora 17,20 (inställd) samt 23.
Tidigare innehaft befattningar som Chef Försvarsmaktens Logistikskola, STF C Trängregementet i Skövde samt andra befattningar inom främst logistikområdet.
Numera pensionerad officer och arbetar som konsult inom främst totalförsvarsområdet.

Michael Nilsson

Brigadgeneral Michael Nilsson har arbetat som Försvarsmaktens Logistikchef de fem senaste åren. Han har hanterat FM Logistikkoncept med försörjning till och inom försvarsmakten inom funktionerna förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporter och sjukvård.

Före det har han haft befattningar som Chef Markstridsskolan, Regementschef P7, Chef Militärregion Syd och Chef SWECON/FS20 (insatsen i Afghanistan).
Numera pensionerad och verkar som reservofficer och konsult/rådgivare för utveckling av totalförsvarsförmåga och företagsutveckling.