Lagerhållning

Bergrum

Vi kan tillhandahålla bergrum för en totalyta av ca 40 000 kvadratmeter.

Inför varje uppdrag gör en enkel förstudie för att fastställa geografi, typ av bergrum, ev behov av ombyggnad eller annan justering av portar, transport in och ut mm.

Det går att hyra för aktuell lagerhållning alternativt abonnera för en framtida möjlig lagerhållning vid kris eller i värsta fall krig.

Kall- och varmförråd

Vi kan tillhandahålla kall- och varmförråd för en total yta av 50 000 kvadratmeter.

Inför varje uppdrag görs en enkel förstudie för att fastställa geografi, typ av förråd, ev ombyggnad eller annan justering av portar, ställage, golvytor, djup & höjd, pall eller skrymmande, ventilation, temperatur mm

Det går att hyra för aktuell lagerhållning alternativt abonnera för en framtida möjlig lagerhållning vid kris eller i värsta fall krig.

Abonnemang

När abonnemanget startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera lagerhållning. Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år i skarpt läge för att säkerställa robusthet i hela tjänsten.

Vi fastställer även hur vi upprätthåller kommunikation i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna tjänst

Ni kommer ha säkerställt tillgång till lagerhållning & förvaring för era framtida akuta behov vid kris och o värsta fall krig. Stora delar av svensk försvarsindustri finns i våra anläggningar och många av dessa anläggningar är även klassade som skyddsobjekt med ronderande skyddsvakt 24/7.

Vi ger er en trygg och prioriterad tjänst som ni snabbt och enkelt aktiverar när ni själva behöver fokusera på att lösa andra grundproblem och hantera konsekvenserna av det oförutsedda händelseförloppet


Civil Preparedness

Resilient civil transportation systems
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.