Mobil Säker Telecom

Vi tillhandahåller en tjänst att inom tre dagar på en yta av 1 kvadratkilometer, installera och driftsätta temporär data- och telekommunikation, som även är intrångsskyddat, för 150 000 personer.

Abonnemang

När abonnemanget startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera Mobil Säker Telecom.

Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år i skarpt läge för att säkerställa robusthet i hela tjänsten.

Vi fastställer även hur vi upprätthåller initial kommunikation mellan oss parter i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna tjänst

Vi erbjuder att snabbt säkerställa fungerande data- och telekommunikation (5G) i fall det helt skulle saknas på en geografisk yta, alternativt att den befintliga lösningen skulle upphöra att fungera.

Vi ger er möjlighet att fokusera på andra huvudsakliga prioriterade arbetsuppgifter och upprätthåller säker kommunikation och samband över en stor yta med många samtidiga användare, som kommer ha behov av snabb och kontinuerlig kommunikation.


Civil Preparedness

Assured continuity of government and critical government services.
Resilient civil communication systems
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.