Personal / QRF – Quick Reaction Forces

Vi erbjuder personal för oförutsedda händelser som kräver handlingskraft, uthållighet och god fysik. Alla medarbetare är bakgrund- och säkerhetskontrollerade.

Vi kan inom 24 timmar tillhandahålla 100 personer och inom 48 timmar upp till 500 personer.
Minsta uppdragslängd är 7 sammanhängande dagar. Medarbetarna är indelade i grupper om 10, varav en person är teamansvarig. Alla är utbildade och tränade att agera och ta egna initiativ.

Vi erbjuder denna tjänst som abonnemang vilket innebär att när samarbetet startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera vår QRF lösning. Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år för att i skarpt läge säkerställa robusthet i hela tjänsten. Vi fastställer även hur vi upprätthåller kommunikation i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna tjänst

Fördel för dig med denna tjänst att vi kan erbjuda en stabil, disciplinerad och pålitlig tillfällig arbetsstyrka vid oförutsedda händelser. Våra medarbetare är handlingskraftiga, uthålliga och har god fysik och är utbildade och tränade för att agera och vara effektiva under er arbetsledning.

Vi ger er med detta hög effektivitet och enkelhet när ni själva behöver fokusera på att lösa grundproblem och hantera konsekvenserna av det oförutsedda händelseförloppet.

Civil Preparedness

Ability to deal effectively with uncontrolled movement of people
Ability to deal with mass casualties
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.