Sanering

Vi tillhandahåller en tjänst att inom 24 timmar mobilisera en insats och påbörja leverans av sanering av material, lokaler & utrymmen, fordon, fartyg, containers mm. Dess kompakthet lämpar sig väl för utrustande av mobila enheter t ex militära förband, brandförsvar, polis mm.

En enhet kan nyttjas i utrymmen upp till 500 m3, flera enheter kan kopplas samman för att nå större effekt på kortare tid eller för att hantera större volymer. Upp till 50 enheter kan kopplas samman och kontrolleras i samma process för ca 5000 m3.

Systemet

Finsk tillverkare Cleamix. Initialt utvecklat för bekämpning av kemiska stridsmedel och militärt användande tillsammans med finska försvarsmakten och Teknologiska forskningscentralen i Finland (VTT).

Väteperoxid av hög koncentration (50%) omvandlas till gas i en avancerad process som kontrolleras via Cleamix mjukvara. Genom att kontinuerligt kunna mäta temperatur, luftfuktighet och koncentration så säkerställs att ingen kondens bildas varför systemet kan användas i alla miljöer utan att skada elektronik eller materiel.

När den exponering som önskas uppnåtts så vädras utrymmet, antingen naturligt genom att dörrar/fönster öppnas eller genom att nyttjande av ”Converters” som är en del av systemet.

Volymen på utrymmet samt vad som skall saneras avgör längden på processen. Exempel: en ambulans tar ca 30 min (Log-6). Syftet är att kunna eliminera alla levande organismer såsom virus, bakterier, skadedjur etc. (notera att även Mjältbrand, senapsgas och VX också kan elimineras).

Processen är miljövänlig då gasen av Väteperoxid bryts ner till syre och vatten efter det att processen avslutats.

Systemet är NATO godkänt.

Abonnemang

Tjänsten är strukturerad utifrån fyra delområden; Planering och beredskapshantering, Operativt genomförande, Rapportering samt träning/övning.

När abonnemanget startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera saneringstjänsten. Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år i skarpt läge för att säkerställa robusthet i hela tjänsten.

Vi fastställer även hur vi upprätthåller kommunikation i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna lösning

Vi erbjuder en NATO godkänd lösning som är både effektiv och enkel. Väteperoxiden som används bryts ner till syre och vätgas vilket gör processen helt harmlös för miljön.

All personal från oss i leveransen, har bakgrund från försvarsmakten, är säkerhetskontrollerade och tränade i att agera säkerhetsmedvetet. För ledande befattningar i leveransen används personal med CBRN kompetens.

Civil Preparedness

Assured continuity of government and critical government services.
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.