Strategisk risk- och omvärldsanalys

Vi gör strategiska risk- och omvärldsanalyser utifrån skräddarsydda behov.

Våra konsulter är väl meriterade för uppgiften och har mycket god kunskap om statsförvaltning och myndighetsutövning.

Vi erbjuder knivskarpa analyser med tydliga rekommendationer när beslut skall tas vid komplexa företeelser inom och utanför Sveriges gränser.

Gunnar Karlson

Gunnar Karlson avslutade sin karriär i Försvarsmakten som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must under drygt sex år. Dessförinnan var han bland annat förbandsproduktionschef, militär rådgivare på Utrikesdepartementet och chef för Gotlands regemente, P 18. Han har tjänstgjort i Bryssel, Tjetjenien och Bosnien. Idag är han pensionär och reservofficer. Han arbetar som konsult med underrättelse- och säkerhetsfrågor och sitter i några styrelser.