Transporter & Containers

Transporter

Vi tillhandahåller transportkapacitet i hela landet från norr till syd, och har ca 470 lastbilar inkl chaufförer.
Vi har minst 100 st lastbilar som är klassat FRC (fryst) samt minst 100 st lastbilar för FNA (kyl).
Lastbilarna har en grundkapacitet på 18 pallplatser vilket ger totalt 36 pall. Många lastbilar har även släp som gör att kapaciteten lastbil och släp ger en flakyta på strax över 19 meter. Utöver detta har vi ett 20 tal lastbilar och släp som är ca 24 meter.
Många lastbilar går även att lass från sidan och kan hantera skrymmande gods. Vi kan även lassa långa föremål upp mot 12 meter.
Vi tillhandahåller även 100 tal lätta lastbilar där hälften har skåp och hälften har enbart flak.
Transporterna kan användas för livsmedel, vatten, sjukvårdsmaterial & utrustning, reservdelar och annan utrustning, mobila tillfälliga bostäder, mobila energilösningar, människor mm

Containers

Vi tillhandahåller 8, 10, 20 och 40 fots (ISO) containers för transport som inkluderar båt, tåg och lastbil samt förvaring. Totalt har vi ca 700 containers.

Abonnemang

När abonnemanget startar upprättas en kundanpassad Operation Manual som beskriver rutiner och processer för att kunna aktivera transportlösningen. Under abonnemanget genomförs 1-2 träningstillfällen per år i skarpt läge för att säkerställa robusthet i hela tjänsten.

Vi fastställer även hur vi upprätthåller kommunikation i det fall ordinarie el- och kommunikationssystem har upphört att fungera.

Fördel med denna tjänst

Ni kommer ha säkerställt tillgång till olika typer av transporter för era framtida akuta behov vid kris och o värsta fall krig. Vi kan mobilisera ca 20% av vår kapacitet inom 24 timmar i händelse av kris, vilket skulle motsvara strax under 100 lastbilar inkl chaufförer. Det gäller även för containers. Vi ger er en trygg och prioriterad tjänst som ni snabbt och enkelt aktiverar när ni själva behöver fokusera på att lösa andra grundproblem och hantera konsekvenserna av det oförutsedda händelseförloppet.Civil Preparedness

Resilient civil transportation systems
The above solutions and services contribute to the following NATO Baseline Requirements.